Achizitii

TSRO: 75/28.03.2016

 
Informare privind prelungirea termenului de deschidere a ofertelor de servicii de cercetare sociologica pana la data de 04.04.2016, orele 16:00

 

 

In ceea ce priveste evaluarea ofertelor depuse in cadrul achizitiei competitive de:

Servicii de cercetare sociala CPV 79315000-5, mai exact: Servicii de realizare a unei cercetari sociologice privind consumul si nevoia de tehnologie a sectorului nonprofit din Romania

achizitionate in cadrul proiectului „ONG Online: abilitaţi online pentru organizaţii neguvernamentale mai eficiente”  - RO2014_C5.2_57:

 

Comisia de Evaluare intrunita pe 28.03.2016, la orele 17:00, a decis:

prelungirea termenului de depunere de oferte pana la data de: 04.04.2016, ora 16:00,

pastrarea intacta in plic inchis a ofertelor primite pana la termenul anterior, care vor fi deschise la noul termen de 04.04.2016,

si informarea transparenta cu privire la noul termen de depunere de oferte.

 

Deschiderea si evaluarea a tuturor ofertelor primite va avea lor pe data de 04.04.2016, ora 17.00.

 

_________________________________________________________________________________  

 

Nr. Asociatia TechSoup: 72 / 14.03.2016 

INVITATIE DE PARTICIPARE Ref Contract nr.: RO2015_C5.2_57

Titlul proiectului:

„ONG Online: abilitati online pentru organizaţii neguvernamentale mai eficiente”  din cadrul Programului Fondul ONG in Romania – Componenta 5 Dezvoltarea Capacitatii ONG-urilor. Retele si Coalitii / Subcomponenta 5.2 Sprijin pentru initiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri in Romania si cresterea reprezentarii sectorului neguvernamental

Valoarea totala a proiectului: 87.182 euro

Beneficiar: Asociatia TECHSOUP Romania

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Obiectul achizitiei: Servicii de cercetare sociala CPV 79315000-5, consta in urmatoarele: Servicii de realizare a unei cercetari sociologice privind consumul si nevoia de tehnologie a sectorul nonprofit din Romania

Specificatii tehnice: In conformitate cu Anexa nr. 1

Durata contractului: De la data semnarii contractului pana la data 30.04.2016

Valoarea estimata: 52.042,67 lei fara TVA , adica 62.451,20 cu TVA

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si tehnic

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 28 martie 2016, ora 16.00

Adresa la care se trimit ofertele: Asociatia TechSoup Romania, la Casa Fundatiei Romano-Americane, demisol, Strada Gina Patrichi (fosta Orlando), nr. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010449

Pentru informatii suplimentare si solicitarea caietului de sarcini va puteti adresa la: Elena Coman,  elena.coman@techsoup.ro, responsabil achizitii

 

 

 

---- 

Nr. Asociatia TechSoup: 47 / 11.01.2016

 

INVITATIE DE PARTICIPARE Ref Contract nr.: RO2015_C5.2_57

Titlul proiectului:

„ONG Online: abilităţi online pentru organizaţii neguvernamentale mai eficiente”  din cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții / Subcomponenta 5.2 Sprijin pentru initiațive care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în Romania și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental

Valoarea totala a proiectului: 87.182 euro

Beneficiar: Asociația TECHSOUP Romania

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Obiectul achizitiei: Servicii organizare evenimente cod CPV 79952000-2, consta in urmatoarele:

Inchiriere sala si servicii tehnice workshopuri locale – 6 evenimente desfasurate Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Sibiu, Craiova si Tulcea

Servicii catering workshopuri locale (40 persoane/workshop) – 6 evenimente desfasurate Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Sibiu, Craiova si Tulcea

 

Specificatii tehnice: In conformitate cu Anexa nr. 1

Durata contractului: De la data semnarii contractului pana la data 31.03.2016

Valoarea estimata: 25.803,9 lei cu TVA

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si tehnic

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 26 ianuarie 2016, ora 16.00

Adresa la care se trimit ofertele: Asociatia TechSoup Romania, la Casa Fundatiei Romano-Americane, demisol, Strada Gina Patrichi (fosta Orlando), nr. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010449

 

Caietul de sarcini si informatii suplimentare pot fi solicitate la: Elena Coman,  elena.coman@techsoup.ro, 0740198180, responsabil achizitii 

 

 


 

Nr. _23_ / Data: 18.09.2015
INVITATIE DE PARTICIPARE Ref Contract nr.: RO2015_C5.2_57

 

 

 

Titlul proiectului:

„ONG Online: abilităţi online pentru organizaţii neguvernamentale mai eficiente”  din cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții / Subcomponenta 5.2 Sprijin pentru initiațive care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în Romania și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental

Valoarea totala a proiectului: 87.182 euro

Beneficiar: Asociația TECHSOUP

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Obiectul achizitiei: Servicii de tiparire ale materialelor promotionale ale proiectelor si pentru workshopuri locale (kit de materiale promotionale: mape, stickuri arhivare, flyere, afise, stickere laptop, sacose panza) - cod  CPV 79823000-9, 22462000-6

Specificatii tehnice: In conformitate cu Anexa nr. 1, Caietul de sarcini.

Durata contractului: De la data semnarii contractului pana la data 31.03.2016

Valoarea estimata: 13.392,94 lei fara TVA, 16.607,25 lei cu TVA

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si ethnic

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 28 septembrie 2015 ora 11.00

Adresa la care se trimit ofertele: Asociatia TechSoup, la Casa Fundatiei Romano-Americane, demisol, Strada Gina Patrichi (fosta Orlando), nr. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010449

 

Caietul de sarcini si informatii suplimentare pot fi solicitate la: Elena Coman,  elena.coman@techsoup.ro, 0740198180, responsabil achizitii 

 


Informare privind prelungirea termenului de deschidere a ofertelor de servicii grafice până la data de 28.09.2015, orele 16:00

In ceea ce privește evaluarea ofertelor depuse în cadrul achiziției competitive de:

           Servicii de creare de identitate vizuala si materiale promotionale ale proiectului (include logo, materiale online pentru facebook si email marketing, afise online, infografice, materiale promotionale) - cod  CPV 79342200-5

           Servicii de creare layout vizual pagina proiectului pe www.techsoup.ro - cod  CPV  7342200-5

 

achizitionate in cadrul proiectului „ONG Online: abilităţi online pentru organizaţii neguvernamentale mai eficiente”  - RO2014_C5.2_57.

Comisia de Evaluare întrunită pe 15.09.2015, la orele 12:00, a decis:

prelungirea termenului de depunere de oferte până la data de: 28.09.2015, orele 15:00, păstrarea intactă în plic inchis a ofertelor primite până la termenul anterior, care vor fi deschise la noul termen de 28.09.2015, si informarea transparentă cu privire la noul termen de depunere de oferte.

 

Deschiderea si evaluarea a tuturor ofertelor primite va avea lor pe data de 28.09.2015, orele 16:00.

 

Caietul de sarcini si informatii suplimentare pot fi obtinute de la: Elena Coman, Responsabil achizitii proiect, elena.coman@techsoup.ro sau contact@techsoup.ro

 


 

Nr. 13 / Data: 09.09.2015

INVITATIE DE PARTICIPARE Ref Contract nr.: RO2015_C5.2_57

 

Titlul proiectului:

„ONG Online: abilităţi online pentru organizaţii neguvernamentale mai eficiente”  din cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții / Subcomponenta 5.2 Sprijin pentru initiațive care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în Romania și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental

Valoarea totala a proiectului: 87.182 euro

Beneficiar: Asociația TECHSOUP

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Obiectul achizitiei: Servicii de programare a paginii proiectului pe www.techsoup.ro - cod  CPV 72211000-7

Specificatii tehnice: In conformitate cu Anexa nr. 1

Durata contractului: De la data semnarii contractului pana la data 31.03.2016

Valoarea estimata: 16.071,53 lei fara TVA,  19.928,70 lei cu TVA

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si tehnic

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 17 septembrie 2015 ora 11.00

Adresa la care se trimit ofertele: Asociatia TechSoup, la Casa Fundatiei Romano-Americane, demisol, Strada Gina Patrichi (fosta Orlando), nr. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010449

 

Caietul de sarcini si informatii suplimentare pot fi obtinute de la: Elena Coman, Responsabil achizitii proiect, elena.coman@techsoup.ro sau contact@techsoup.ro

 

 


 

 

Nr. 12 / Data: 07.09.2015

INVITATIE DE PARTICIPARE Ref Contract nr.: RO2015_C5.2_57

 

Titlul proiectului:

„ONG Online: abilităţi online pentru organizaţii neguvernamentale mai eficiente”  din cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții / Subcomponenta 5.2 Sprijin pentru initiațive care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în Romania și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental

Valoarea totala a proiectului: 87.182 euro 

Beneficiar: Asociația TECHSOUP

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Obiectul achizitiei: Servicii de creare de identitate vizuala si materiale promotionale ale proiectului (include logo, materiale online pentru facebook si email marketing, afise online, infografice, materiale promotionale)

Servicii de creare layout vizual pagina proiectului pe www.techsoup.ro

Specificatii tehnice: In conformitate cu Anexa nr. 1

Durata contractului: De la data semnarii contractului pana la data 31 martie 2016.

Valoarea estimata: 23.214,54 lei fara TVA , adica 28.785,90 lei cu TVA

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si tehnic

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 15 septembrie 2015 ora 11.00

Adresa la care se trimit ofertele: Asociatia TechSoup, la Casa Fundatiei Romano-Americane, demisol, Strada Gina Patrichi (fosta Orlando), nr. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010449

 

Caietul de sarcini si informatii suplimentare pot fi obtinute de la: Elena Coman, Responsabil achizitii proiect, elena.coman@techsoup.ro sau contact@techsoup.ro

 

__________________________________________________________________________________________

Mai multe detalii despre Fondul ONG in Romania puteti obtine pe pagina www.fondong.fdsc.ro

Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine promotorului proiectului