Microsoft

Schimbări importante de la 1 Aprilie 2018 în Programul de Donații de Software Microsoft

 Microsoft a actualizat oferta de produse precum și regulile de participare la acest Program. Prin această schimbare, Microsoft și TechSoup pot continua să asigure organizațiilor nonprofit, tehnologia de care acestea au nevoie pentru a-și îndeplini misiunea.

Ce s-a schimbat?

·     Anumite produse de software Microsoft on-premises nu mai sunt disponibile prin TechSoup ca produse donate. Totuși, aceste produse vor fi în curând disponibile prin TechSoup organizațiilor nonprofit eligibile, ca produse la preț redus.

·     Organizațiile eligibile nu mai sunt limitate în a solicita produse de software ca donații din maxim 10 grupuri de titlu de produs, într-un ciclu de donație de 2 ani. În schimb, organizațiile vor solicita pur și simplu până la 50 sau 25 de licențe din fiecare tip de produs disponibil ca donație și, respectiv, până la 5 licențe server ce nu folosesc licența de bază, disponibile ca donație, într-un ciclu de donație de 2 ani.

Ce nu s-a schimbat?

·     Cele mai populare produse de software Microsoft on-premises sunt în continuare disponibile organizațiilor nonprofit eligibile ca donații. 

·     Cantitatea de produse alocată fiecărei organizații va fi resetată la fiecare 2 ani.

·     Toate regulile, restricțiile și criteriile de eligibilitate ale Programului rămân neschimbate.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina Microsoft Software Donation Program – Eligibility, Allotments, and Returns.

Programul de Donații Microsoft asigură prin TechSoup, accesul organizațiilor neguvernamentale precum și organizațiilor religioase din România,  la o varietate de produse de software.

Programul este una dintre cele mai populare resurse TechSoup. Puteți alege pentru organizația dumneavoastră din sute de produse de software Microsoft profesionale și de tip enterprise.

Ce versiuni de software Microsoft sunt disponibile?

Numele produselor de software din Programul Microsoft nu includ numărul versiunii. Când organizația dumneavoastră primește un produs de software, la descărcare puteți opta să instalați versiunea cea mai recentă sau o versiune anterioară a softului. Puteți afla care sunt versiunile curente, accesând pagina Versiunile Curente ale produselor de software Microsoft. În plus, puteți descărca produsul de software în orice limbă dintre cele disponibile.

 Criterii de eligibilitate solicitate în Programul de donații Microsoft:

Programul de donații Microsoft este disponibil pentru organizațiile neguvernamentale înregistrate în comunitatea TechSoup România care îndeplinesc criteriile de eligibilitate solicitate de către TechSoup România și cele ale Microsoft. În Programul TechSoup România se pot înscrie organizații neguvernamentale înregistrate legal în România în Registrul Național ONG al Ministerului Justiției, care își desfășoară activitatea conform OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu completările și modificările ulterioare și, care, îndeplinesc procedura de înscriere în program. Peste acest criteriu de eligibilitate se aplică criteriile de eligibilitate stabilite la nivel global în cadrul Programului de donații Microsoft.

Produsele disponibile vor fi distribuite organizațiilor neguvernamentale, iar persoanele fizice sau alte entități juridice nu beneficiază de acest program.

Cantitatea de produse de software Microsoft ce poate fi solicitată de o organizație eligibilă:  Cantitatea de produse pe care organizațiile o pot primi de la Microsoft se resetează la fiecare 2 ani. Ciclul de donație al unei organizații începe la prima solicitare de donație efectuată după data de 27 Iulie 2011. După 2 ani, un nou ciclu de donație începe, iar cantitatea de produse este realocată.  

În timpul unui ciclu de donație de 2 ani, o organizație poate solicita:

·       Până la 50 de licențe individuale de tip desktop sau CAL,

·       Până la 25 de licențe Windows Server Standard,

·       Până la 5 produse de tip server altele decât Windows Server Standard.

Pentru alte detalii, vizitați și pagina Microsoft Donation Program — Eligibility and Allotments.

Produsul Microsoft Get Genuine poate fi accesat 1 singură dată ("once in a lifetime product") de către o organizație neguvernamentală, în limita maximă a 50 de licențe per organizație.

Buget: Sunt eligibile să primească produse de software prin acest program organizațiile neguvernamentale indiferent de dimensiunea bugetului lor. 

Tipuri de organizații eligibile: Programul de Donații Microsoft se adresează acelor organizații neguvernamentale de a căror misiune beneficiază comunitatea locală. Sunt eligibile organizațiile cu următoarele tipuri de misiuni:

 - ajutor pentru persoane dezavantajate;

- creșterea accesului la educație;

- îmbunătățirea vieții grupurilor;

- protejarea culturii;

- protejarea mediului înconjurător;

- promovarea drepturilor omului;

- creșterea capacității societății civile. 

De asemenea, în acest moment pot fi eligibile și:

- organizații religioase, atât cu misiune religioasă, cât și cu misiune seculară;

- asociații sportive precum cluburile de sport; 

- organizații care oferă servicii de sănătate sau activități similare, cum ar fi: clinici comunitare, centre de sănătate pentru femei, centre hospice, centre de intervenție de urgență, bănci de sânge, țesut sau organe;

- fundații private care oferă fonduri pentru alte organizații neguvernamentale, prin finanțarea unui fondator unic, a unei familii sau a unei companii. 

Tipuri de organizații neeligibileUrmătoarele tipuri de organizaţii nu sunt eligibile pentru a primi donații Microsoft prin intermediul acestui program:

- organizații care nu sunt înregistrate ca organizații nonprofit;

- organizații sau agenții guvernamentale, inclusiv organizații guvernamentale internaționale: dacă vă încadrați în această secțiune, puteți accesa pagina Microsoft Volume Licensing for Governments;

- școli sau alte tipuri de instituții educaționale, inclusiv instituții educaționale pentru copiii până la 12 ani, colegii, universiăți sau școli de meserii;

- organizații politice sau sindicale, asociații și colegii profesionale cu activități exclusive pentru membri, organizații care sponsorizează activități punctuale ca evenimente, mese rotunde, spectacole, evenimente sportive;

- organizații din domeniul sănătății precum: spitale, rețele de sănătate, organizații pentru îngrijire ambulatorie, azile sau facilități pentru viață asistată, cercetare medicală și laboratoare. Fac excepție de la această regulă organizații de sănătate independente și nonprofit precum: clinici comunitare, centre de sănătate pentru femei, centre hospice, centre de intervenție de urgență, bănci de sânge, țesut sau organe;

- organizații profesioniste sau semi-profesioniste de sport;

- furnizori de echipamente IT second-hand, care vor instala pe computere programul donat pentru a-l distribui sau dona unor organizații non-profit sau școli;

- persoane individuale;

- bibliotecile publice și private, bibliotecile școlare, bibliotecile speciale, bibliotecile forțelor armate și bibliotecile agențiilor guvernamentale.

Termenii și condițiile programuluiOrganizațiile ce solicită produse de software Microsoft trebuie să fie accepte Termenii și Condițiile programului.

Modificări: Microsoft își rezervă dreptul de a adăuga sau amenda alte reguli de eligibilitate în orice moment, fără înștiințare prealabilă. De asemenea, Microsoft își rezervă dreptul de a accepta sau refuza o solicitare în orice moment, fără a motiva. 

Politica de nediscriminare:  Microsoft prețuiește și respectă diferențele individuale și culturale și se angajează să asigure un mediu deschis tuturor, fără discriminare. Prin urmare, nu sunt eligibile să participe în acest program, organizațiile care practică politici și practici discriminatorii la angajare, retribuire, acces la resurse de instruire și alte servicii, promovare, încheiere a colaborării și pensionare, și/sau discriminarea bazată pe rasă, culoare, sex, naționalitate, etnie, religie, vârstă, dizabilitate, identitate de gen, statut marital, sarcină, orientare sexuală, afiliere politică, apartenență la organizații sindicale sau statut de veteran. Singura excepție o reprezintă organizațiile religioase, ale căror practici sunt limitate strict la cele permise de legislația privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.   

Întrebări frecvente despre program:  Pentru mai multe informații despre Programul de donații Microsoft puteți accesa: Întrebări frecvente Programul de donații Microsoft.

Distribuția produselor de software:

- Produsele vor fi distribuite prin acest program exclusiv organizațiilor eligibile validate în acest program, nu indivizilor. 

- Produsele vor putea fi folosite exclusiv de angajații sau de către acei membri ai organizațiilor cu responsabilități manageriale, operaționale sau fiduciare în activitatea cotidiană a organizațiilor, care însă, nu vor putea utiliza licențele pentru a genera venituri în interes personal. Voluntarii, membrii sau beneficiarii organizațiilor neguvernamentale nu sunt eligibili pentru a obține licențe sau subscripții. 

Este interzisă vânzarea sau transferul produselor de software obținute prin acest program, de către organizațiile beneficiare, inclusiv către alte organizații neguvernamentale, către puncte de lucru sau filiale.

- Produsele de software Microsoft nu pot fi instalate pe computere ce vor fi donate sau vândute altor organizații sau indivizi, chiar dacă sunt parte a unui program de caritate.