Microsoft

Microsoft este partenerul TechSoup România încă de la debutul programului TechSoup în România în 2009 și este alături de TechSoup Global de peste 20 de ani. În catalogul de produse software TechSoup România sunt disponibile pentru ONG-urile eligibile peste 80 de produse profesionale Microsoft.

 

Criterii de eligibilitate solicitate în Programul de donații Microsoft:

Programul de donații Microsoft este disponibil pentru organizațiile neguvernamentale înregistrate în comunitatea TechSoup România care îndeplinesc criteriile de eligibilitate solicitate de către TechSoup România și cele ale Microsoft. În Programul TechSoup România se pot înscrie organizații neguvernamentale înregistrate legal în România în Registrul Național ONG al Ministerului Justiției, care își desfășoară activitatea conform OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu completările și modificările ulterioare, care îndeplinesc procedura de înscriere în program. Peste acest criteriu de eligibilitate se aplică criteriile de eligibilitate stabilite la nivel global în cadrul Programului de donații Microsoft.

Produsele disponibile vor fi distribuite organizațiilor neguvernamentale iar persoanele fizice sau alte entități juridice nu beneficiază de acest program.

Organizațiile eligibile Microsoft trebuie să îndeplinească misiuni care includ următoarele domenii, fără a fi limitate la:

- ajutor pentru persoane dezavantajate;

- creșterea accesului la educație;

- îmbunătățirea vieții grupurilor;

- protejarea culturii;

- protejarea mediului înconjurător;

- promovarea drepturilor omului;

- creșterea capacității societății civile. 

 

Pot accesa produse Microsoft organizațiile neguvernamentale cu misiunea de a servi comunități locale. Printre ele se pot afla în acest moment și:

- organizații religioase, atât cu misiune religioasă, cât și cu misiune seculară;

- asociații sportive cum sunt cluburile de sport; 

- organizații care oferă servicii de sănătate sau activități similare, cum ar fi: clinici comunitare, centre de sănătate pentru femei, centre hospice, centre de intervenție de urgență, bănci de sânge, țesut sau organe;

- fundații private care oferă fonduri pentru alte organizații neguvernamentale, prin finanțarea unui fondator unic, familii sau companii. 

 

Informații detaliate cu privire la tipurile de organizații eligibile pentru a primi produse Microsoft prin Programul TechSoup România se găsesc și aici:

tipuri de organizații eligibile pentru produse Microsoft

 

Următoarele tipuri de organizaţii, fără a fi limitate la acestea, nu sunt eligibile pentru a primi donații Microsoft prin intermediul acestui program:

- organizații care nu sunt înregistrate ca organizații nonprofit;

- organizații sau agenții guvernamentale, inclusiv organizații guvernamentale internaționale: dacă vă încadrați în această secțiune, puteți accesa pagina Microsoft Volume Licensing for Governments;

- școli sau alte tipuri de instituții educaționale, inclusiv instituții educaționale nonprofit;

- organizații politice sau sindicale, asociații și colegii profesionale cu activități exclusive pentru membri, organizații care sponsorizează activități punctuale ca evenimente, mese rotunde, spectacole, evenimente sportive;

- organizații din domeniul sănătății precum: spitale, rețele de sănătate, organizații pentru îngrijire ambulatorie, azile sau facilități pentru viață asistată, cercetare medicală și laboratoare. Fac excepție de la această regulă organizații de sănătate independente și nonprofit precum: clinici comunitare, centre de sănătate pentru femei, centre hospice, centre de intervenție de urgență, bănci de sânge, țesut sau organe;

- furnizori de echipamente IT second-hand, care vor instala pe computere programul donat pentru a-l distribui sau dona unor organizații non-profit sau școli;

- persoane individuale. 

 

Pentru a confirma faptul ca o organizație respectă politica de nediscriminare a Programului Microsoft de Cetățenie Corporativă, este necesară declarația pe propria răspundere că organizația îndeplinește următoarele condiții:

prin misiunea organizației, precum și prin politicile și practicile sale de angajare, retribuire, oferire de acces la resurse de instruire și alte servicii, promovare, încheiere a colaborării și pensionare, organizația nu practică, promovează sau sprijină discriminarea bazată pe rasă, culoare, sex, naționalitate, etnie, religie, vârstă, dizabilitate, identitate de gen, statut marital, sarcină, orientare sexuală, afiliere politică, apartenență la organizații sindicale sau statut de veteran,

SAU,

dacă organizația este o organizație religioasă, practicile sale discriminatorii sunt limitate strict la cele permise de legislația privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.  

 

De asemenea, nu sunt eligibile inițiativele non-profit care nu au personalitate juridică, conform regulilor de eligibilitate TechSoup România. 

 

Restricții la accesarea produselor Microsoft de către organizatii neguvernamentale eligibile:

Produsele Microsoft nu pot fi transferate între entități juridice diferite sau revândute.

Produsele Microsoft nu pot fi instalate pe computere care vor fi oferite sau vândute unor alte organizații neguvernamentale sau persoane particulare, chiar și parte a unui program caritabil.

 

Fiecare organizație eligibilă poate solicita cel mult 10 titluri de produse, cu cel mult 50 de licențe per titlu de produs într-un ciclu de donație de 2 ani, cu excepția produsului Windows Get Genuine, care poate fi accesat 1 singură dată în viața organizației.

Produsul Microsoft Get Genuine poate fi accesat 1 singură dată ("once in a lifetime product") de către o organizație neguvernamentală, în limita maximă a 50 de licențe per organizație.

 

Într-un ciclu de donație de 2 ani, o organizație poate beneficia de produse Microsoft în limita a:

- până la 10 titluri de produse Microsoft, fie individuale sau server (exemplu de titlu de produs: Windows, Office Pro, Visio, etc.); 

- până la 50 licențe per titlu de produs pentru produsele care sunt instalate pe calculatoare sau laptopuri individuale;

- până la 5 titluri de produse pentru server (exemplu: Windows Exchange Server, Windows SharePoint Server, etc.) și până la 50 de licențe de utilizator (Client Access License - CAL) per titlu de server; organizațiile pot solicita 1 singură licență de server per titlu și cel mult 50 de licențe Client Access License (CAL). 

De exemplu, o organizație nu și-a atins limita de produse, chiar dacă solicită următoarele în același timp: 50 licențe Microsoft Windows 8.1, 50 licențe Microsoft Office Professional 2013, 1 licență de Windows Project Server 2013 și 50 de licențe de utilizator pentru Windows Project.

 

Precizare importantă despre tipul de produse Microsoft disponibile:

Produsele Microsoft disponibile prin Programul TechSoup România sunt produse de licențiere de volum - Volum Licensing. Nu sunt produse disponibile în magazine de profil, ci produse de tip entreprise sau profesionale. Acest lucru înseamnă că procedurile de descărcare, instalare și activare/licențiere sunt diferite de cele ale produselor de retail, disponibile în magazine. Veți primi instrucțiuni detaliate pentru fiecare operațiune, iar centrul nostru de întrebări frecvente vă stă la dispoziție cu explicații detaliate.

 

Important: Este necesar  salvați sau tipăriți și să păstrați emailul de licențiere pe care îl va primi organizația neguvernamentală care a accesat produse Microsoft. Acesta constituie dovada legală a licenței și licențierii produsului. 

 

Office 365 pentru ONG-uri

Organizațiile eligibile pentru produse Microsoft pot beneficia și de Office 365 pentru ONG-uri – un set complet de servicii în cloud pentru organizația voastră neguvernamentală – pe care îl puteți solicita direct de la Microsoft: aplică pentru Office 365 pentru ONG-uri. 

 

Pentru întrebări frecvente pentru Programul de donații Microsoft puteți accesa: Întrebări frecvente Programul de donații Microsoft.