Symantec Enterprise

Programul de donații Symantec derulat de TechSoup România oferă produse Symantec Enterprise  pentru organizațiile neguvernamentale eligibile. O organizație poate utiliza produsele Symantec Enterprise pentru a crește securitatea calculatoarelor utilizate. Programul oferă licențiere atât pentru organizații mici și medii, cât și pentru organizații mari și foarte mari. 

Restricții la accesarea produselor de către organizații neguvernamentale eligibile: 

·       Produsele Symantec vor fi distribuite prin intermediul TechSoup România doar către organizații neguvernamentale, nu și către persoane individuale sau alte entități juridice.

·       Pot fi solicitate 2 produse Symantec Enterprise în timpul unui an fiscal (1 iulie anul curent- 30 iunie anul viitor).

·       Pot fi solicitate pana la 100 de licențe pentru fiecare produs, excepție făcând produsele Backup Exec, pentru care se poate solicita 1 licență.

·       Doar organizațiile care au un buget anual de până la 10 milioane dolari pot primi produse Symantec prin intermediul acestui program.

·       Produsele Symantec sunt disponibile doar pentru organizațiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate solicitate de TechSoup România.

·       Produsele nu sunt disponibile pentru anumite organizații academice sau studențești, organizații de angajați sau care au la bază afilierea de membri, anumite cluburi recreationale sau sociale, cercetași, organizații care sprijină partide politice sau candidați, grupuri de advocacy sau organizații cu misiune religioasă.

·       Organizațiile care sprijină, încurajează sau practică discriminarea pe bază de gen, etnie, gen, naționalitate, dizabilitate, rasă, religie, orientare sexuală sau proveniență socio-economică nu sunt eligibile pentru a participa la acest program. Organizațiile trebuie  poată demonstra prin documente oficiale (Statut) că nu au acest comportament. 

·       Produsele Symantec nu pot fi transferate sau vândute.

·       Livrarea produselor Symantec se realizează doar in format electronic. După ce a fost procesată solicitarea organizației, veți primi în decurs de 3-5 zile lucrătoare un email cu informațiile despre modalitatea de descărcare și licențiere. 

 

Important: Este necesar să salvați sau tipăriți și să păstrați emailul de licențiere pe care îl va primi organizația neguvernamentală care a accesat produse Symantec. Acesta constituie dovada legală a licenței și licențierii produsului. 

 

Pentru alte informații despre Programul TechSoup România vă rugăm să accesați pagina de Intrebări frecvente.