Veritas

 

Programul de donații Veritas disponibil prin Programul TechSoup România, oferă organizațiilor nonprofit membre și eligibile, soluții de tip enterprise backup și de restaurare a documentelor. 

Puteți folosi produsele Veritas pentru a vă proteja datele organizației stocate pe mai multe calculatoare legate într-o rețea.  

Criterii de eligibilitate și restricțiile Programului:

Dacă este eligibilă, organizația dumneavoastră poate primi câte o licență pentru fiecare produs, într-un an fiscal (1 iulie – 30 iunie a anului următor). Vă recomandăm să consultați pagina Criterii de eligibilitate și restricții pentru a verifica eligibilitatea organizației dumneavoastră în acest program.

 • Cantitate: Organizațiile eligibile pot solicita câte o licență din fiecare produs per an fiscal (1 iulie – 30 iunie a anului următor)  
 • Buget: Organizațiile cu un buget anual mai mic sau egal cu 10 milioane de dolari, sunt eligibile pentru acest program.
 • Organizații ce pot participa: Produsele disponibile prin acest program pot fi solicitate doar de către organizații fondate și care funcționează în conformitate cu OG26/2000 cu privire la asociații și fundații, înregistrate și eligibile în Programul TechSoup.  
 • Tipuri de organizații ce nu sunt eligibile: Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile să solicite donații de produse prin Programul de Donații Veritas:

Anumite grupuri studențești sau organizații academic

Organizații ale salariaților sau de benificii pentru membri

Anumite cluburi sociale sau recreaționale

Grupurile de cercetași ale băieților

Organizații ce sprijină partidele politice sau candidații

Grupuri de advocacy

Organizații bazate pe credință a căror misiune principala este religioasă. (Pentru mai multe informații despre acestea, vizitați Serving Faith-Based Organizations with Technology Donations)

 • Termenii și condițiile programului: Organizațiile ce solicită produse Veritas prin acest program, trebuie să accepte toți termenii acestui serviciu.  
 • Politica de nediscriminare: Organizațiile care promovează, sprijină sau practică discriminarea pe bază de vârstă, etnie, gen, naționalitate, dizabilitate, rasă, aspect fizic, religie, orientare sexuală, sau nivel socio-economic, nu sunt eligibile să participe în acest program. Organizațiile trebuie să fie capabile și dispuse să demonstreze că nu practică discriminare sub niciuna dintre formele enumerate mai sus, pentru a putea primi produse prin acest program.
 • Participarea la studii de caz: Organizațiile beneficiare trebuie să fie capabile să furnizeze informații către Veritas, în scopul creării de studii de caz sau testimoniale necesare programului.
 • Distribuția produselor:
 • Produsele donate prin acest program, vor fi distribuite exclusiv organizațiilor membre eligibile, nu indivizilor.  
 • Organizațiile beneficiare nu pot transfera sau vinde produsele Veritas obținute prin acest program.

 

Produsele Veritas disponibile organizațiilor nonprofit eligibile sunt:

 • Veritas Backup Exec 16 – software pentru  backup and recovery pentru medii virtuale și fizice,
 • Veritas System Recovery 16, Server Edition – software pentru backup and recovery pentru medii virtuale și fizice folosind tehnologia disk imaging.