Flixbus

 • Cantitate: Organizatiile pot solicita 2000 de bonuri într-un an fiscal (1 iulie - 30 iunie).
 • Buget: Pot participa in acest program toate organizatiile, indiferent de bugetul lor anual.  
 • Exclusiv organizatiilor nonprofit: Voucherele pot fi accesate exclusiv de organizatii nonprofit inregistrate in Programul TechSoup Romania.
 • Tipuri de organizatii eligibile:  Toate tipurile de organizatii nonprofit sunt eligibile pentru FlixBus. 
 • Termenii si conditiile serviciului: Organizatiile care solicita vouchere trebuie sa accepte termenii si conditiile acestui serviciu.
 • Politica de nediscriminare: Organizatiile care sustin, promoveaza sau practica discriminarea in functie de varsta, etnie, gen, nationalitate, dizabilitate, rasa, aspect fizic, religie, orientare sexuala, sau nivel socio-economic nu sunt eligibile sa participe in acest program. Organizatiile trebuie sa fie capabile si dispuse sa demonstreze ca nu practica discriminarea in niciuna dintre formele enumerate mai sus, pentru a putea accesa aceste reduceri.
 • Participarea la studii de caz: Organizatiile beneficiare trebuie sa fie dispuse sa furnizeze partenerului Flixbus informatii, in scopul crearii  de studii de caz sau testimoniale despre program. 
 • Distributia produselor:
  • Voucherele vor fi distribuite organizatiilor si nu indivizilor.  
  • Voucherele vor fi folosite exclusiv de angajati, voluntari si beneficiarii organizatiilor nonprofit.
  • Organizatiile beneficiare nu pot transfera sau vinde voucherele primite prin acest program.