Programul de Donații Veritas

Descoperă produsele

Pentru a accesa produsele Veritas disponibile prin acest program, o organizație neguvernamentală trebuie să fie înregistrată în TechSoup România și să respecte criteriile si regulile Veritas de mai jos.

  • Cantitate: Organizațiile eligibile pot solicita câte o licență din fiecare produs per an fiscal (1 iulie – 30 iunie a anului următor).  
  • Buget: Sunt eligibile pentru acest program, organizațiile cu un buget anual mai mic sau egal cu 10 milioane de dolari.
  • Exclusiv pentru organizații non-profit: Produsele disponibile prin acest program pot fi solicitate doar de către organizații fondate și care funcționează în conformitate cu OG26/2000 cu privire la asociații și fundații, înregistrate și eligibile în Programul TechSoup România.  
  • Tipuri de organizații: Următoarele tipuri de organizații NU sunt eligibile să solicite donații de produse prin Programul de Donații Veritas:

       Anumite grupuri studențești sau organizații academic;

       Organizații ale salariaților sau de benificii pentru membri;

       Anumite cluburi sociale sau recreaționale;

       Grupurile de cercetași ale băieților;

       Organizații ce sprijină partidele politice sau candidații;

       Grupuri de advocacy;

       Organizații religioase a căror misiune principală este exercitarea credinței religioase. 

  • Termenii și condițiile programului: Organizațiile ce solicită produse Veritas prin acest program, trebuie să accepte toți termenii acestui serviciu.  
  • Politica de nediscriminare: Organizațiile care promovează, sprijină sau practică discriminarea pe bază de vârstă, etnie, gen, naționalitate, dizabilitate, rasă, aspect fizic, religie, orientare sexuală, sau nivel socio-economic, NU sunt eligibile să participe în acest program. Organizațiile trebuie să fie capabile și dispuse să demonstreze că nu practică discriminarea sub niciuna dintre formele enumerate mai sus, pentru a putea primi produse prin acest program.
  • Participarea la studii de caz: Organizațiile beneficiare trebuie să fie capabile să furnizeze informații către Veritas, în scopul creării de studii de caz sau testimoniale necesare programului.
  • Distribuția produselor:

        -  Produsele distribuite prin acest program vor fi accesate exclusiv de organizații nonprofit, NU de persoane individuale.

        -  Organizațiile beneficiare NU pot transfera sau revinde produsele Veritas obținute prin acest program.

Produsele Veritas disponibile organizațiilor nonprofit eligibile sunt:

  • Veritas Backup Exec 21 – software pentru  backup and recovery pentru medii virtuale și fizice,
  • Veritas System Recovery 18 – software pentru backup and recovery pentru medii virtuale și fizice folosind tehnologia disk imaging.