Programul DocuSign Discounted

Descoperă produsele

 

Criteriile de eligibilitate și restricțiile DocuSign Discounted

 

 • Cantitate: Organizațiile pot solicita cinci produse de Ediție Standard și cinci produse de Ediție Business Pro într-un an fiscal (1 iulie - 30 iunie).
 • Buget: Organizațiile cu bugete operaționale anuale de 1 milion USD sau mai mici sunt eligibile să acceseze produse prin acest program.
 • Exclusiv pentru organizații non-profit: Produsele din acest program sunt disponibile doar organizațiilor neguvernamentale legal constituite și care funcționează pe baza prevederilor OG26/2000 privind asociațiile și fundațiile, și care sunt înregistrare în TechSoup și eligibile pentru DocuSign Discounted.
 • Tipuri de organizații: Următoarele tipuri de organizații NU sunt eligibile pentru a solicita produse prin acest program.
  • Organizații cu activitate legislativă și/sau politică
  • Organizații cu activitate de advocacy
  • Organizații de întrajutorare ale salariaților
  • Afiliați United Way
 • Clienți existenți: Organizațiile care au deja un abonament DocuSign NU sunt eligibile să acceseze produse prin acest program, decât dacă abonamentul a fost obținut prin TechSoup Romania.
 • Termenii serviciului: Organizațiile care solicită produse DocuSign prin TechSoup România trebuie să accepte termenii și condițiile serviciului.
 • Politică anti-discriminare: Organizațiile care promovează, susțin sau practică discriminarea pe bază de vârstă, etnie, sex, naționalitate, dizabilitate, rasă, aspect fizic, religie, orientare sexuală sau situație socio-economică NU sunt eligibile să participe în acest program. Organizațiile trebuie să fie dispuse și capabile să demonstreze că nu discriminează pe niciunul dintre aceste temeiuri pentru a primi produse în acest program.
 • Studiu de caz: Organizațiile destinatare trebuie să fie dispuse și capabile să furnizeze informații către DocuSign în scopul creării de testimoniale sau studii de caz despre acest program.
 • Distribuirea produsului:
  • Produsele disponibile prin acest program sunt destinate organizațiilor eligibile și NU persoanelor fizice.
  • Organizațiile beneficiare NU pot să transfere sau să revândă produsele DocuSign obținute prin acest program.