Ghidul și criteriile de elibilitate ale Programului Zoom Discount

 

 • Cantitate: Organizațiile eligibile pot solicita un produs Zoom cu discount într-un an fiscal ( de la 1 Iulie – la 30 Iunie).
 • Buget: Pot participa în acest program organizațiile cu un buget anual operational de 10 milioane de dolari sau mai puțin.
 • Exclusiv pentru organizații nonprofit: Produsele Zoom pot fi accesate exclusiv de organizații nonprofit legal constituite și care funcționează conform O.G. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.
 • Tipuri de organizații: Sunt eligibile să participe toate tipurile de organizații nonprofit, indiferent de misiunea lor.
 • Termenii și condițiile serviciului: Organizațiile care solicită produse produse Zoom trebuie să accepte termenii și condițiile acestui serviciu, ce pot fi consultate pe website-ul partenerului Zoom.
 • Politica de nediscriminare: Organizațiile care promovează, susțin sau practică discriminarea pe baza vârstei, etniei, genului, naționalității, dizabilității, rasei, aspectului fizic, religiei, orientării sexuale sau nivelului socio-economic NU sunt eligibile. Organizațiile trebuie să fie capabile și dispuse să demonstreze că nu practică discriminarea în niciuna dintre formele enumerate mai sus, pentru a putea accesa aceste reduceri.
 • Participarea la studii de caz: Organizațiile beneficiare trebuie să accepte să furnizeze partenerului Zoom, informații în scopul creării de testimoniale sau studii de caz.
 • Distribuția produselor:
  • Produsele distribuite prin acest program vor fi accesate exclusiv de organizații nonprofit, NU de persoane individuale.
  • Organizațiile beneficiare NU pot transfera sau revinde produsele Zoom obținute prin acest program.