Programul de Donații TeamViewer

Descoperă produsele

Ghidul și criteriile de eligibilitate TeamViewer

 • Cantitate:
  • O organizație poate solicita o singură subscripție anuală donată TeamViewer Business într-un an fiscal (1 Iulie – 30 Iunie a anului următor).
  • O organizație poate solicita oricâte produse TeamViewer cu discount îi sunt necesare.
 • Buget:
  • Organizațiile cu bugete anuale operaționale de 11,5 milioane de USD sau mai mici sunt eligibile pentru o subscripție anuală donată pentru produsul TeamViewer Business.
  • Organizațiile eligibile pot accesa subscripții TeamViewer cu discount indiferent de valoarea bugetului lor operațional anual.
 • Exclusiv pentru organizații nonprofit: Produsele TeamViewer sunt disponibile exclusiv organizațiilor neguvernamentale legal constituite care funcționează în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, si care sunt înregistrare în Programul TechSoup România și respectă criteriile de eligibilitate TeamViewer.
 • Tipuri de organizații: Toate tipurile de organizații înregistrate în Programul TechSoup, indiferent de domeniul de activitate, sunt eligibile pentru TeamViewer.
 • Clienți existenți: Organizațiile care utilizează deja subscripții TeamViewer plătite, NU sunt eligibile să acceseze produsele disponibile în acest program.
 • Termenii serviciului: Organizațiile care solicită produse TeamViewer prin TechSoup România trebuie să accepte termenii și condițiile serviciului.
 • Politica anti-discriminare: Organizațiile care promovează, susțin sau practică discriminarea pe bază de vârstă, etnie, sex, naționalitate, dizabilitate, rasă, aspect fizic, religie, orientare sexuală sau situație socio-economică NU sunt eligibile să participe în acest program. Organizațiile trebuie să fie dispuse și capabile să demonstreze că nu discriminează pe niciunul dintre criteriile enumerate anterior pentru a primi produse în acest program.
 • Participarea la studii de caz: Organizațiile beneficiare trebuie să accepte și să fie capabile să furnizeze informații către TeamViewer în scopul creării de testimoniale sau studii de caz despre acest program.
 • Distribuirea produselor:
  • Produsele disponibile prin acest program sunt destinate strict organizațiilor eligibile și NU persoanelor fizice.
  • Organizațiile beneficiare NU pot să transfere sau se revândă produsele obținute prin acest program.