Programul de Donații Cisco

Descoperă produsele

 

Ghidul si criteriile de eligibilitate ale Programului de donații Cisco

 

Programul de donații Cisco oferă tehnologie și produse de rețelistică de cea mai bună calitate pentru organizațiile neguvernamentale înregistrate în Programul TechSoup România și care întrunesc criteriile de eligibilitate Cisco.

 

Criterii de eligibilitate ale Programului de donații Cisco:

 • Cantitate: Organizațiile eligibile pot face 1 solicitare de produse Cisco în cursul unui an fiscal (1 iulie an curent - 30 iunie an viitor), a căror taxă totală de administrare nu poate depăși 4.000 USD. Solicitările cu taxe de administrare ce depășesc această limită de 4.000 USD nu vor fi acceptate.
 • Buget: Doar organizațiile cu un buget operațional mai mic de 20 milioane USD (conform celui mai recent bilanț fiscal depus) sunt eligibile în acest program.
 • Exclusiv pentru organizații non-profit: Produsele disponibile prin acest program, pot fi accesate exclusiv de organizatii non-profit legal constituite și care funcționează conform O.G. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile cu completările și modificările ulterioare. Filialele care au același cod fiscal ca și organizația mamă NU pot solicita produse Cisco separat.
 • După procesul de verificare a eligibilității în Programul TechSoup România, reprezentanții Cisco pot solicita informații suplimentare pentru a verifica în detaliu natura activităților filantropice ale organizației dumneavoastră. În special, o organizație trebuie să fie în măsură să demonstreze că misiunea și activitatea sa vine în sprijinul persoanelor defavorizate. Dacă o organizație nu întrunește aceste criterii, Cisco își rezervă dreptul de a refuza acordarea donației urmând a restitui organizației contravaloarea taxelor de administrare.
 • Pot fi eligibile următoarele tipuri de organizații:
  • Organizații de ajutor direct care servesc în principal persoane dezavantajate economic pot fi eligibile să primească donații Cisco. Vă rugăm să verificați dacă misiunea și scopul organizației dumneavoastră se încadrează în următoarele tipuri de organizații:
   • Organizații care oferă servicii, produse sau sprijin financiar persoanelor dezavantajate economic.
   • Organizații care derulează programe de formare profesională și alfabetizare: formare de ucenici, consiliere sau asistență în obținerea de locuri de muncă, servicii educationale alternative pentru persoane defavorizate social și economic
   • Organizații care oferă programe de reabilitare foștilor deținuți, alcoolicilor, dependenților de droguri sau de jocuri de noroc
   • Organizații care desfășoară programe de educație remedială
   • Organizații care derulează programe și servicii de sănătate pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilități
   • Organizații comunitare care servesc comunități dezavantajate economic
   • Organizații care desfășoară programe și servicii de locuire socială
   • Organizații care oferă servicii de locuire pentru bătrâni
   • Organizații care oferă programe de dezvoltare pentru tineri, cu excepția celor ce urmăresc dezvoltarea abilităților de business sau politice
   • Organizații comunitare de planificare a sănătății
   • Organizații ce acordă asistență pacienților și familiilor acestora
   • Organizații care oferă servicii de îngrijire a sănătății mintale
   • Organizații care dezvoltă programe de conservare a mediului (conservarea resurselor naturale sau sanctuare pentru viețuitoarele sălbatice) și de prevenire a poluării solului sau a apei.
 • Nu sunt eligibile următoarele tipuri de organizații:
   • Organizațiile afiliate unei organizații naționale, inclusiv organizațiile de tipul YMCA, Goodwill precum și filialele Societății de Cruce Roșie, chiar dacă filialele sunt entități juridice diferite și nu sunt fondate de organizația națională
   • Organizațiile religioase fără misiune seculară de ajutorare a comunității. Pentru a avea o misiune seculară de ajutorare a comunității, o organizație trebuie să fie separată legal și fiscal de biserică și să ofere serviciile sale tuturor celor în nevoie, indiferent de credințele lor religioase
   • Organizațiile care oferă granturi/împrumuturi/fonduri, burse sau alte forme de finanțare indivizilor sau organizațiilor
   • Organizațiile care desfășoară programe și activități sportive, atletice sau recreaționale
   • Organizațiile care organizează tabere
   • Organizațiile care oferă servicii și programe de asistență socială
   • Școlile: școli publice, școli private, fundații școlare, cluburi școlare sau alte organizații de strâns fonduri afiliate unei școli private, colegii, universități, burse/ajutor financiar de orice fel.
   • Organizații care derulează proiecte în domeniile: artă, cultură, mediu, istorie
   • Organizații care desfășoară programe și training în domeniile audio-video și publicistică: radio, televiziune, mass-media, publicații, grupuri și paneluri de dezbateri, cercetări și studii.
   • Servicii de salvare și intervenție în caz de urgență – departamente de pompieri (inclusiv voluntar) și ambulanțe, precum și servicii de ajutor cu elicopterul.
   • Spitale, centre de îngrijire, centre ce oferă servicii în ambulatoriu.  
   • Clinici de îngrijire a sănătății,  servicii medicale în mediul rural.
   • Centre de zi pentru copii sau organizații ce oferă programe de îngrijire a copiilor
   • Organizații care oferă programele de training Cisco Networking Academy (chiar dacă anterior au fost acceptate în acest program) sau cele ce predau curricula Networking Academy (indiferent dacă e doar o componentă a misiunii lor sau misiunea în ansamblu)  
   • Organizații de cercetare științifică
   • Activități profesionale, de reprezentare a anumitor segmente de industrii sau care sprijină angajații dintr-un anumit sector de activitate
   • Organizații ce dezvoltă programe pentru agricultură
   • Organizații ce oferă activități de consiliere și ajutor în domeniul legal sau al drepturilor civile
   • Grupuri cu activitate legislativă, de advocacy sau grupuri politice
   • Organizații ce oferă programe de consiliere sau educație financiară
   • Organizațiile de planificare familială
   • Bibliotecile și muzeele
 • Clienți existenți: Organizațiile care au achiziționat produse Cisco în ultimele 3 luni sau care plănuiesc să le achiziționeze în următoarele 3 luni NU sunt eligibile să participe în acest program. Această regulă este valabilă pentru achizițiile făcute atât prin Cisco direct, cât și prin canalele de retail sau revânzători.
 • Substituirea produselor: Cisco își rezervă dreptul de a înlocui produsele cu unele echivalente din punct de vedere funcțional pentru orice comandă.
 • Termenii și condițiile serviciului: Organizațiile ce solicită produse Cisco prin Programul TechSoup trebuie să accepte termenii și condițiile serviciului.
 • Solicitarea de software Cisco: Solicitările trebuie să includă doar produse Cisco: de exemplu, nu puteți, în aceeași solicitare, să introduceți atât produse Cisco cât și ale altor companii partenere.
 • Politica de nediscriminare: Organizațiile care promovează, susțin sau practică discriminarea pe baza vârstei, etniei, genului, naționalității, dizabilității, rasei, aspectului fizic, religiei, orientării sexuale sau nivelului socio-economic NU sunt eligibile să participle în acest program. Organizațiile trebuie să fie capabile și dispuse să demonstreze că nu practică discriminarea în niciuna dintre formele enumerate mai sus, pentru a putea accesa acest program.
 • Participarea la studii de caz: Organizațiile beneficiare trebuie să accepte să furnizeze partenerului Cisco, informații în scopul creării de testimoniale sau studii de caz.
 • Distribuția produselor:
  • Produsele disponibile prin acest program sunt destinate organizațiilor și NU persoanelor fizice sau altor entități juridice.
  • Beneficiarii NU pot transfera sau revinde produsele Cisco obținute prin acest program.